ارسال ایمیل


آدرس شرکت

کیلومتر 6 جاده زنجان - بیجار - شهرک تخصصی روی - بهره وری 6 شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

Phone: (024) 3238-3440
Fax: +98 (024) 3238-3441

Email : catalistparsianco@gmail.com
Web:catalistparsian.com